TIỀN TIẾT KIỆM/COUPON

TIỀN TIẾT KIỆM/COUPON

Admin
03, tháng 4, 2017

Trường hợp quý khách tự ý muốn đổi hàng thì Coupon đã sử dụng không thể lấy lại được. Chỉ trong trường hợp, quý khách hủy đặt hàng/ trả hàng do lỗi từ phía công ty thì Coupon mới có khả năng phục hồi lại được . Rất mong quý khách thông cảm