TIỀN TIẾT KIỆM/COUPON

TIỀN TIẾT KIỆM/COUPON

Admin
03, tháng 4, 2017

                Tiền tiết kiệm với chức năng là tiền tích lũy, có thể sử dụng như tiền mặt để thanh toán khi mua hàng tại website MANYO. Đây là ưu đãi chỉ dành riêng cho các thành      viên của MANYO. Dưới đây là cách sử dụng Tiền tiết kiệm:

 

Những qui định sử dụng Tiền tiết kiệm:

  • Thời hạn sử dụng Tiền tiết kiệm tối đa là 1 năm kể từ ngày đặt hàng cuối cùng.
  • Tiền tiết kiệm có thể được tích lũy khi bình luận hoặc đặt hàng.
  • Được sử dụng giống như tiền mặt  khi mua hàng tại website MANYO.
  • Sau khi thanh toán bằng Tiền tiết kiệm, hủy đặt hàng hay trả hàng sẽ được khôi phục lại bằng Tiền tiết kiệm.

Quý khách chỉ được dùng 50% Tiền tiết kiệm cho mỗi lần thanh toán.