SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

Admin
03, tháng 4, 2017

 Trước hết, chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách, khi sản phẩm bị hết, chúng tôi sẽ tự động hủy sản phẩm đó trong đơn đặt hàng của quý khách và thông báo cho quý khách. Tiền chuyển khoản hoặc Tiền tiết kiệm đã sử dụng sẽ được chúng tôi hoàn trả lại theo số tài khoản và EMAIL mà quý khách đã cung cấp cho MANYO.