SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

Admin
03, tháng 4, 2017

Theo quy định của MANYO, lời bình sẽ được đăng tải ngay sau khi quý khách gửi. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt dưới đây, admin có quyền xóa lời bình của quý khách.
1. Các vấn đề khiếu nại, thắc mắc về sản phẩm, thanh toán, giao hàng..... quý  khách cần gửi cho nhân viên để được MANYO hỗ trợ giải quyết
2. Gửi nội dung trống: “^$#*)_&$” với mục đích chỉ để nhận tiền thưởng sau khi mua hàng
3. Thảo luận các vấn đề chính trị, xã hội...không liên quan tới sản phẩm hoặc lời lẽ thiếu văn hóa.