• HƯỚNG DẪN TIỀN TIẾT KIỆM
  •  
  • 1) Quý khách có thể dùng tiền tiết kiệm để mua hàng.
  • 2) Số tiền tiết kiệm được tính dựa trên số tiền cuối cùng quý khách thanh toán
  • 3) Tùy vào từng sản phẩm và từng cấp độ thành viên, quý khách sẽ nhận được mức tiền tiết kiệm khác nhau.
  • Cụ thể:
  • Cấp thành viên

 

 

Cấp thành viên

NEW

GOOD

VIP

VVIP

Tiền tiết kiệm được tặng

0%

1% tổng giá trị thanh toán

5% tổng giá trị thanh toán

10% tổng giá trị thanh toán

 

  • 3) Trường hợp sau khi đã nhận được hàng mà quý khách muốn Trả hàng/ Đổi hàng, tiền tiết kiệm cho lần mua hàng đã được tặng trước đó sẽ bị mất hoàn toàn.
  • 4) Bạn có thể kiểm tra số tiền tiết kiệm trong trang cá nhân của bạn.
  • 5) Thời hạn hiệu lực của số tiền tiết kiệm là 1 năm. Trong vòng 1 năm kể từ lần mua hàng cuối cùng nếu không có lần mùa hàng thành công nào, toàn bộ số tiền tiết kiệm sẽ bị hủy bỏ.
  • Các trường hợp được tặng tiền tiết kiệm

 

Phân loại

Điểm tiền tiết kiệm được tích lũy

Sản phẩm được mua

1-10% tùy vào giá trị sản phẩm được mua và cấp độ thành viên

Event, sự kiện

Tùy vào các sự kiện

Đánh giá sản phẩm

Khách hàng có quyền bình luận về bất cứ sản phẩm nào của Manyo, tuy nhiên, khách hàng chỉ được tặng 2000 VND tiền tiết kiệm cho 1 bình luận đầu tiên sau mỗi đơn hàng thành công.

Đăng ký thành viên

Ngay khi trở thành thành viên trên website www.Manyo.vn, bạn sẽ được tặng 30.000 VND tiền tiết kiệm. ( Lưu ý, sau khi xóa tài khoản và tái đăng ký lại, tiền tiết kiệm sẽ không còn nữa)