HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG/ THANH TOÁN

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG/ THANH TOÁN

Admin
03, tháng 4, 2017

Xin lỗi, quý khách không thể thay đổi phương thức thanh toán sau khi đã hoàn thành đặt hàng. Nếu trước ngày chuyển tiền qua tài khoản, quý khách hủy đơn đặt hàng tương ứng, quý khách sẽ phải đặt hàng lại.