HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG/ THANH TOÁN

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG/ THANH TOÁN

Admin
03, tháng 4, 2017

Đối với thanh tóan chuyển khỏan: Quý khách có thể hủy trước khi hòan thành chuyển khoản

Đối với thanh toán COD, thanh toán trực tuyến, thanh toán chuyển khoản (sau khi đã chuyển tiền): chỉ có thể hủy bắt đầu từ giai đoạn “Đang xử lý” đến giai đoạn “Đang chuẩn bị sản phẩm”. Quý khách có thể  đăng ký Hủy đặt hàng tại Đặt hàng/ Xem giao hàng tại trang web MANYO.