HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG/ THANH TOÁN

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG/ THANH TOÁN

Admin
03, tháng 4, 2017

Trình tự đổi trả hàng

- Quý khách liên hệ số 0966801692 để trình bày vấn đề.

- MANYO xem xét trường hợp của quý khách có thuộc trường hợp chấp nhận đổi trả hay không.

- Quý khách gửi hàng lại cho MANYO

- MANYO kiểm tra hàng hóa nhận lại và nhập kho

- Tiến hành đổi hàng hoặc hoàn tiền cho quý khách.