HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG/ THANH TOÁN

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG/ THANH TOÁN

Admin
03, tháng 4, 2017

Quý khách vui lòng đăng nhập EMAIL và địa chỉ Email, MANYO sẽ cung cấp mật khẩu tạm thời cho quý khách qua Email. quý khách sẽ sử dụng mật khẩu này để đăng nhập và có thể thay đổi mật khẩu để sử dụng.

Trường hợp không thể đăng nhập được, quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm khách hàng 0966801692 hoặc Chat với nhân viên để được xử lý nhanh chóng.