ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Miền
03, tháng 4, 2017

ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN

Quý khách khi đăng kí thành viên trên www.manyo.vn sẽ được tặng 30.000 VND tiền tiết kiệm. Tiền tiết kiệm sẽ được lưu lại trong tài khoản đăng kí. Quý khách có thể sử dụng tiền tiết kiệm để mua hàng.

Lưu ý khi đăng kí thành viên:

  • Một tên và một số điện thoại chỉ được đăng kí một tài khoản.
  • Quý khách nên đăng kí bằng tên thực và số điện thoại của quý khách để tiện cho việc mua hàng và quản lý thông tin khách hàng.
  • Mọi thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật.