CẤP ĐỘ THÀNH VIÊN

CẤP ĐỘ

NEW

NORMAL

GOOD

VIP

VVIP

TỔNG THANH TOÁN  TRONG 1 NĂM

Đăng kí thành viên

Mua hàng lần đầu

Mua hàng từ 9 triệu VND trở lên

Mua hàng từ 20 triệu VND trở lên

Mua hàng từ 28 triệu VND trở lên

 

Lưu ý: Sau 1 năm tính từ lần mua hàng cuối cùng, nếu quý khách không mua thêm bất kì sản phẩm nào trên Manyo.vn, cấp độ thành viên sẽ hạ xuống 1 bậc.